Operasi & Penyelenggaraan Sistem Elektrikal (26 & 27 July 2017)

Setiap bangunan yang telah disiapkan dan telah diduduki oleh pengguna memerlukan penyelenggaraan berkala dan komprehensif termasuk Sistem Elektrik Bangunan.

Kebiasannya akan diwujudkan satu jabatan yang bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan berkaitan sistem elektrik. Ini bagi memastikan perlaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan sistem bekalan elektrik adalah mengikut jadual dan garis panduan seperti yang telah ditetapkan.

PENGISIAN KURSUS

Modul 1 : Pengenalan Penyelenggaran Elektrik
Modul 2 : Sistem Bekalan elektrik
Modul 3 : Asas Pengiraan Penggunaan Elektrik
Modul 4 : Pendawaian Elektrik
Modul 5 : Perlindungan Pemasangan Elektrik
Modul 6 : Penyelenggaraan Sistem Elektrik
Modul 7 : Penyediaan Laporan Elektrik & PTW
Modul 8 : Keselamatan Elektrik

Testimonial :-
1. ❝ excellent❞
2. ❝ amat bermanfaat dan membuka mata mengenai aspek keselamatan elektrik sama            ada di rumah, mahupun tempat kerja❞
3. ❝ interesting and knowledge be more quality persons❞

“Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas penyertaan anda dalam kursus Operasi & Penyelenggaraan Sistem Elektrikal . Kami berharap dapat berjumpa anda masa akan datang, dan ilmu yang diperolehi dapat digunakan dengan sebaiknya”.

#HRDF training provider #training provider Malaysia #CCD point Cidb #school of professional #new logo #technical training #management training #softskill training #in house training #best training provider Malaysia #HRDF Claimable training

July 31, 2017 Latest News
About traiscom